Niektorí manažéri sledujú najnovšie trendy na trhu a snažia sa neustále zisťovať, v čom by mohli byť lepší ako konkurencia. Na druhej strane sa nájde mnoho manažérov, ku ktorým prichádza pokrok so značným oneskorením a ktorí sa bránia inováciám. Takýto postup však znamená, že bude konkurencia vždy lepšia ako vy a že sa zbytočne brzdíte v raste. Jedným z najdôležitejších aspektov úspechu je prehľadné a efektívne riadenie firmy. To sa vám podarí najlepšie vtedy, keď budete využívať nástroje, ktoré rad procesov zautomatizujú, sprehľadnia a urýchlia. Základom každej firmy by dnes mal byť najmä CRM systém.

Čerpajte z výhod CRM systému

Ide o program, ktorý vám umožní zlúčiť všetky dôležité činnosti do jedného jediného programu. Prečo mať na každú činnosť jeden program a neustále skákať z jedného do druhého. Zvoľte AutoCRM, ide o jeden z najpokročilejších CRM systémov, ktoré nemusíte inštalovať do počítača, ale je vám k dispozícii online. Môžete sa do neho teda prihlásiť ako v kancelárii, tak aj doma alebo na cestách. Obsahuje obrovské množstvo funkcií, ale bude vám vytvorený na mieru, takže si zvolíte, o aké funkcie budete mať záujem a následne ním môžete plne disponovať.

Máte tu k dispozícii všetky dáta o každom klientovi, môžete mu posielať emaily, ponuky, newslettery alebo mu treba zavolať. Keď vám klient zadá zákazku, zadáte ju do plánu a môžete ju priradiť ku konkrétnym kolegom. Zákazky tu môžete prehľadne evidovať a plánovať. Uvidíte, v akej sú fáze a kedy budú dokončené. CRM nie je len pre vás, môžete udeliť prístup aj svojim kolegom a zamestnancom, nastavíte im aj práva, k akým funkciám budú mať prístup. Môžete s nimi prostredníctvom systému ľahko komunikovať, takže budete mať celú firmu ako na dlani, aj keď v nej práve nebudete. U jednotlivých kolegov môžete vidieť, na akých zákazkách pracujú, aké je ich vyťaženie, dochádzka a efektivita. Tiež tu máte modul pre faktúry, môžete ich tu prehľadne evidovať, sledovať obrat v jednotlivých mesiacoch, sledovať neplatičov ai. Môžete tu tiež spravovať propagáciu, vidieť návštevnosť webu a mať prístup k dôležitým dátam, aké ste predtým nepoznali. Vďaka dôležitým informáciám môžete lepšie stanovovať ciele firmy, plánovať propagácie, riadiť zamestnancov a koordinovať jednotlivé činnosti vo firme. Zistite, aké všetky možnosti vám kvalitný CRM systém ponúka, navštívte AutoCRM.sk.