Samotné slovo pochádza zo sanskritu, čo je staroindicky jazyk. V preklade to znamená kolo či kruh. Jej význam je viac menej duchovného rázu. Obrazce v podobe mandál nachádzame v prírode všade okolo seba. Sú to napríklad vločky snehu, kvety alebo letokruhy na stromoch. V centre kruhu nachádzame pevný bod, okolo ktorého je organizované všetko ostatné. Mandala je však tiež vyjadrením nekonečna, ktorá definuje aj vesmír. Mandala je považovaná za zrkadlo nášho vnútorného sveta, odráža to, ako sa práve cítime alebo na čo práve myslíme.

Čo použiť na tvorbu mandaly?

Ak nie ste práve výtvarne zruční, môžete použiť pripravené šablóny a mandalu si iba vyfarbiť. Ak sa rozhodnete vytvoriť si vlastný mandalu, môžete využiť celý rad materiálov i výtvarných techník.

Najjednoduchšie je asi maľba či kresba, ktorá nie je náročná na materiál. Postačí vám iba papier, pastelky, voskovky alebo farby a môžete začať. Môžete si vytvoriť mandalu vlepovaním farebného papiera, kúskov látky alebo ďalších materiálov do základu. Veľmi obľúbené sú mandaly, ktoré sa vytvárajú nasypaním farebných pieskov. Ak ste v prírode, môžete si nazbierať prírodniny, z ktorých si mandalu vytvoríte. Fantázii sa medze nekladú a nie je dôležité, z čoho je mandala vytvorená, ale to, aký z nej máte pocit.