Každý podnikatel nebo řemeslník má zájem, aby o jeho službách či výrobcích věděla co nejširší veřejnost. Obchodní partnery a potencionální zákazníky mu pomohou získat exkluzivní vizitky. Ovšem Abc tiskárna v Táboře nabízí celou řadu typů vizitek, které jsou zdrojem základních informací, ale také svým provedením vypovídají o svém majiteli. Objednat si můžete vizitky jednostranné, oboustranné, vrstvené, skládané či magnetické.

Exkluzivní vizitky

Z praktického života každý ví, že na prvním dojmu hodně záleží. Platí to i o vizitkách, takže pokud chcete udělat příjemný dojem a opravdu zaujmout, objednejte si exkluzivní vizitky, které budou nepřehlédnutelné. Navíc budou díky kvalitnímu materiálu i nezničitelné. Těchto vlastností je dosahováno použitím strukturovaného papíru (Via Linen a Conqueror. Další super kvalitní variantou na výrobu exkluzivních vizitek je perleťový papír TOP Style, díky kterému vizitka doslova září.

Nové trendy ve výrobě vizitek

Do popředí zájmu se dnes dostávají vizitky vyrobené nikoliv z klasického papíru, ale například z neroztrhnutelného PET plastu. Taková vizitka je v podstatě nezničitelná a proto se využívají i jako klubové karty, nebo VIP slevové karty. Navíc i plastové vizitky umožňují oboustranný potisk.

Brožury a katalogy

Tento sortiment je skvělým propagačním prostředkem, jak se dostat do povědomí budoucích zákazníků. Výrobci a poskytovatelé služeb tak mohou tisk brožur využít k prezentaci své firmy i svých produktů. Brožura je jednodušší než objemný katalog, ale svůj účel splní dostatečně.

Kalendáře

Neodmyslitelnou součástí našich životů jsou kalendáře, ať už stolní, nástěnné, plánovací či kapesní. Slouží ke zjišťování dat i k zaznamenávání různých údajů. Tisk kalendářů má v Abc tiskárně dlouhou tradici a podnikatelé je používají i jako propagační materiál. Mohou se tak zviditelnit a být na očích zákazníků po celý rok.